Paketi i cene održavanja web sajta

OSNOVNI

30 EUR

mesečno

 • Izrada do 3 nove strane
 • Obrada do 5 fotografija
 • Podrška telefonom
 • Podrška e-mail
 • Ažuriranje sajta

SREDNJI

80 EUR

mesečno

 • Izrada do 6 nove strane
 • Obrada do 10 fotografija
 • Podrška telefonom
 • Podrška e-mail
 • Ažuriranje sajta

PRO

150 EUR

mesečno

 • Izrada do 10 nove strane
 • Obrada do 20 fotografija
 • Podrška telefonom
 • Podrška e-mail
 • Ažuriranje sajta