Fotografisanje hrane i pića

Usluga je namenjena svima koji žele da unaprede promovisanost na tržištu. Obuhvata profesionalno fotografisanje u studiu i na terenu, uz korišćenje profesionalne studijske fotografske rasvete, vrhunskih objektiva i fotoaparata, a takođe usluga obuhvata i obradu fotografije u Adobe Lightroom i Adobe Photoshop programu.
Dobijene fotografije čine gotov proizvod koji odmah može da se koristi za marketing i različite oblike reklama: katalog, brošuru, web sajt i druge oblike marketinga. Proizvodi se najčešće fotografišu na beloj pozadini, i dodatno se obrađuju tako da mogu da se uklapaju posle za razne sajtove i kataloge. Pored bele, pozadina može da bude i crna ili siva, ili u boji. Izbor se vrši po dogovoru sa klijentom. Veličina fotografija se isporučuje u jednom od standardnih formara najvećeg kvaliteta: jpg, tif, eps, pdf, psd, u RGB ili CMYK modu.
Ceo posao se najčešće završava istog dana. Dok se obrada radi u narednih 24 sati, od završetka snimanja, sem u koliko je veoma obiman posao tada se vrši dogovor sa klijentom za rok isporuke kao i vrstu obrade.